Sanasto

Sanasto helpottamaan diagnoosien, epikriisien yms lukemista

Androgeeni  mieshormoni, miehelle ominaisia kehon piirteitä lisäävä steroidihormoni

Cisihminen/cissukupuolinen  ihminen, joka on tyytyväinen syntymässä määritettyyn sukupuoleen

Endokrinologia  erikoisala joka tutkii hormoneja tuottavia elimiä ja niihin liittyviä sairauksia

Estrogeeni  naishormoni, vaikuttaa naisellisten ulkoisten sukupuoliominaisuuksien ja toimintojen kehittymiseen ja ylläpitoon

Gonadi  sukurauhanen, miehellä kives ja naisella munasarja, sikiöllä aluksi kaksineuvoinen eli voi kehittyä kummaksi sukurauhaseksi tahansa

Intersukupuolisuus  synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuoliominaisuudet eivät mahdu luokiteltuun miehen ja naisen kategoriaan tai ovat ristiriidassa keskenään

Kromosomi  perintötekijät sisältävä solun tuman osa, X ja Y kromosomit vaikuttavat sukupuolen muovautumiseen, miehellä on tavallisesti XY kromosomit, naisella puolestaan XX kromosomit

Primaari amenorrea  kuukautisten puuttuminen

Sukupuolihormoni  steroidihormoni, vaikuttaa sukupuolitoimintoihin (estrogeeni, testosteroni)

Sukupuolivähemmistö  erilaisia ihmisryhmiä, kuten transsukupuoliset, transvestiitit,  muunsukupuoliset (transgender) ja intersukupuoliset

Sukupuolen moninaisuus  kuvaa sukupuolen variaatiota, eli sitä että on olemassa muitakin sukupuolia kuin mies tai nainen

Testosteroni mieshormoni