Sanasto

Sanasto helpottamaan diagnoosien, epikriisien yms lukemista

Androgeeni   mieshormoni, miehelle ominaisia kehon piirteitä lisäävä steroidihormoni

Cisihminen/cissukupuolinen   ihminen, joka on tyytyväinen syntymässä määritettyyn sukupuoleen

Endokrinologia   erikoisala joka tutkii hormoneja tuottavia elimiä ja niihin liittyviä sairauksia

Estrogeeni   naishormoni, vaikuttaa naisellisten ulkoisten sukupuoliominaisuuksien ja toimintojen kehittymiseen ja ylläpitoon

Gonadi   sukurauhanen, miehellä kives ja naisella munasarja, sikiöllä aluksi kaksineuvoinen eli voi kehittyä kummaksi sukurauhaseksi tahansa

Intersukupuolisuus   synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen

Kromosomi   perintötekijät sisältävä solun tuman osa, X ja Y kromosomit vaikuttavat sukupuolen muovautumiseen, miehellä on tavallisesti XY kromosomit, naisella puolestaan XX kromosomit

Primaari amenorrea   kuukautisten puuttuminen

Sukupuolihormoni   steroidihormoni, vaikuttaa sukupuolitoimintoihin (estrogeeni, testosteroni)

Sukupuolivähemmistö   ainakin transsukupuoliset, transvestiitit, muunsukupuoliset (transgender) ja intersukupuoliset

Sukupuolen moninaisuus   kuvaa sukupuolen variaatiota eli että on olemassa muitakin sukupuolia kuin mies tai nainen

Testosteroni   mieshormoni