Toimijoita

Lista sekä kotimaisista että ulkomaisista tahoista, jotka toimivat intersukupuolisuus teeman parissa.

Trasek
www.trasek.fi

Transtukipiste
www.transtukipiste.fi

Tika-hanke (Transtukipiste)
www.transtukipiste.fi/tika-hanke/

Seta
www.seta.fi

Väestöliitto
www.vaestoliitto.fi

Lapsiasiainvaltuutettu
www.lapsiasia.fi

Tasa-arvovaltuutettu
www.tasa-arvo.fi

 

Tasa-arvotiedonkeskus Minna
www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo

Intersexuella i Sverige
www.inis-org.se/

Androgen Insensitivity Syndrome Support Group
www.aissg.org

European Network for Psychosocial Studies in Intersex/Diverse Sex Development
www.europsi.org/

DSD families
www.dsdfamilies.org/

The Intersex Society of North America
www.isna.org/