Siirry suoraan sisältöön

Intersukupuolisten lasten oikeus keholliseen koskemattomuuteen on turvattava lailla

ISIO RY vaatii kansainvälisenä intersukupuolisten päivänä 26.10.2020: intersukupuolisten lasten oikeus keholliseen koskemattomuuteen on turvattava lailla.  

26.10. vietetään kansainvälistä intersukupuolisten päivää. Päivän kunniaksi toteutamme intersukupuolisten lasten oikeuksia koskevan kuvakampanjan facebookissa ja twitterissä.

Tule mukaan ja jaa kuvia tililläsi tunnisteilla:

#intersukupuolistenihmisoikeudet #intersukupuolisuus #lastenoikeudet #kehollinenkoskemattomuus

Suomessa syntyy vuosittain lukuisia intersukupuolisia lapsia

Intersukupuolisen lapsen sukupuolipiirteet eivät mahdu tyypillisiin määritelmiin siitä, millainen tytön tai pojan kehon “tulisi olla”. Lapsen sukuelimet, hormonit tai kromosomit voivat olla kehittyneet omalla ainutlaatuisella tavallaan. 

Kehon sukupuolipiirteisiin liittyviä variaatioita on lukuisia erilaisia. Esimerkiksi osalla intersukupuolisista ihmisistä on niin sanotusti naistyypillinen keho, mutta heidän sukukromosominsa ovat muotoa XY. Osalla intersukupuolisista ihmisistä puolestaan on miestyypillinen keho, mutta heidän sukukromosominsa ovat muotoa XX. Osalla intersukupuolisista ihmisistä on sukuelimet, jotka eivät noudata naisen ja miehen keholle asetettuja kriteerejä. Tytöksi määritellyn vauvan klitoris saattaa esimerkiksi olla lääketieteellisten kriteerien mukaan ”liian suuri” ja pojaksi määritellyn vauvan virtsaputken pää saattaa sijaita peniksen pään sijaan sen tyvessä. Osalla tytöiksi syntymässä määritellyiltä saatetaan murrosiässä havaita, että heillä ei ole emätintä tai kohtua, tai että heillä on vatsanpeitteiden alla munasarjojen sijaan piilokivekset tai kiveskudosta.“Intersukupuolisuus” on kattokäsite, joilla näihin eri kehon sukupuolipiirteiden variaatioihin viitataan. 

Arvio intersukupuolisten ihmisten määrästä vaihtelee sen mukaan, miten intersukupuolisuus määritellään. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) käyttämän arvion mukaan 1,7% väestöstä on intersukupuolisia. Hollannin yhteiskuntatieteellisen tutkimuskeskuksen toteuttaman rajatumman väestöarvion mukaan intersukupuolisia 0,5 prosenttia väestöstä.

Suomessa syntyy vuosittain noin 50 000 lasta. Edellä mainittujen arvioiden mukaan heistä 250 – 850 lapsella on jokin intersukupuolisuuteen liitettävä kehon sukupuolipiirteiden variaatio. Joskus intersukupuolisuus huomataan syntymän hetkellä, joskus intersukupuolisuus selviää vasta murrosiässä. Jotkin kromosomeihin liittyvät intersukupuolisuuden muodot eivät välttämättä ole fyysisesti havaittavissa ollenkaan.

Intersukupuolisten lasten sukupuolipiirteitä muokataan lääketieteellisesti

Osalle intersukupuolisista lapsista tehdään toimenpiteitä, kuten kirurgiaa ja hormonihoitoja, jotka eivät ole lapsen terveyden kannalta välttämättömiä. Toimenpiteet tehdään usein varhaislapsuudessa, jolloin lapset eivät pysty osallistumaan kehoaan koskevaan päätöksentekoon.

Vanhemmille, ja myöhemmin myös kasvaville lapsille, ei ole tarjolla monipuolista intersukupuolisuuteen liittyvää tietoa. Heidän saamansa tieto on usein vain lääketieteellistä, jossa intersukupuolisuuteen suhtaudutaan negatiivisesti “poikkeamana” tai “häiriönä”. Vanhemmille ei myöskään aina anneta riittävästi tietoa eri toimenpiteiden mahdollisista haitoista. Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan vanhemmat, joille annetaan vain lääketieteellistä tietoa, valitsevat useimmin lapselle tehtävän sukuelinkirurgian, kuin vanhemmat, jotka saavat myös muunlaista intersukupuolisuuteen liittyvää tietoa.

Päätöksenteko lapsille tehtävistä toimenpiteistä ei siis pohjaa kattavaan tietoon perustuvaan suostumukseen. EU:n perusoikeusviraston (2020) tutkimuksen mukaan tämä ongelma on yleinen. Yli puolet (62 %) tutkimukseen osallistuneista ihmisistä ilmoitti, etteivät he tai heidän vanhempansa antaneet tietoon perustuvaa suostumustaan ennen ensimmäistä lapsen sukupuolipiirteitä muokkaavaa kirurgiaa. Melkein puolet (49 %) intersukupuolisista vastaajista kertoi, etteivät he antaneet heille määrättyyn hormonihoitoon tietoon perustuvaa suostumustaan. Tämä on vakava ihmisoikeusongelma. 

Tahdonvastaiset lääketieteelliset toimenpiteet loukkaavat oikeutta keholliseen koskemattomuuteen. 

Aikuisina monet intersukupuoliset kärsivät kivuista, tunnottomuudesta ja seksuaalisen toimintakyvyn haasteista. Myös toistuvasti tapahtuva sukuelinten tarkastelu ja “poikkeavaksi” nimeäminen voi traumatisoida lapsen. Useat intersukupuoliset ihmiset kantavat aikuisenakin turhaa häpeää, tai kärsivät masennuksesta tai muista traumaperäisistä mielenterveysongelmista. Lapsille tehtävät toimenpiteet voivat olla traumatisoivia myös vanhemmille, ja haitata lapsen ja vanhemman suhdetta. 

Intersukupuolisille lapsille tehtävien lääketieteellisten toimenpiteiden haittoja onkin dokumentoitu 2000-luvulla runsaasti. Sen sijaan näiden toimenpiteiden hyötyjä ei ole mitenkään yksiselitteisesti todistettu. Lääketieteelliset käytännöt juontavat juurensa 1950-luvulla kehitettyihin linjauksiin. Niitä ei ole kokonaisvaltaisesti uudistettu, vaikka ymmärrys lapsen oikeuksista, sukupuoli-identiteetin kehityksestä ja lapsen ensimmäisten elinvuosien tärkeydestä hänen terveydelleen, emotionaaliselle turvallisuudelleen ja henkilökohtaiselle identiteetilleen on merkittävästi lisääntynyt. 

Lääketieteellisillä toimenpiteillä tulee olla välitöntä terveydellistä hyötyä lapselle

Lukuisat ihmisoikeustoimijat ovat viime vuosina vaatineet intersukupuolisten lasten kehollisen koskemattomuuden kunnioittamista. YK:n kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun erityisraportoija on nimennyt intersukupuolisille lapsille tehtävän sukuelinten ”normalisoimiseen” tähtäävän kirurgian yhdeksi kidutuksen muodoksi. 

Myös eri YK-komiteat, Euroopan neuvosto ja Euroopan unionin parlamentti ja perusoikeusvirasto ovat vaatineet asiaan muutosta. YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan tällaiset haitalliset kulttuuriset käytännöt pohjaavat stereotyyppisiin oletuksiin sukupuolesta ja sukupuolirooleista. 

Euroopan neuvoston biolääketiedettä ja ihmisoikeuksia koskeva yleissopimus on yksiselitteinen. Sopimuksen mukaan mikäli esimerkiksi lapsi ei voi antaa toimenpiteeseen suostumustaan, voidaan toimenpide suorittaa vain, jos siitä on lapselle välitöntä hyötyä.

Intersukupuolisten lasten oikeuksien turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan: 

“Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta luovutaan”. 

On tärkeää, että tämä arvokas lupaus toteutetaan kunnolla. 

Kansainvälinen esimerkki osoittaa, että terveydenhuollon henkilökunnalle annettavat suositukset eivät johda lasten sukupuolipiirteitä muokkaavan kirurgian vähenemiseen. 

Tietoisuus intersukupuolisten lasten ihmisoikeusloukkauksista on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Eurooppalaisista maista Malta ja Portugali ovat jo kieltäneet lailla sellaiset lapsen sukupuolipiirteitä muokkaavat toimenpiteet, jotka eivät ole lapsen terveyden kannalta välttämättömiä. Näitä toimenpiteitä tulee Maltalla ja Portugalissa lykätä siihen asti, että lapsi pystyy antamaan toimenpiteille oman tietoon perustuvan suostumuksensa. Lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan myös Saksassa ja Islannissa.

Myös Suomessa tarvitaan laki, joka kieltää sellaiset lapsen sukupuolipiirteitä muokkaavat lääketieteelliset toimenpiteet, jotka eivät ole lapsen terveyden kannalta välttämättömiä. On tärkeää, että lapsi saa osallistua omaa kehoaan koskevaan päätöksentekoon. Siksi intersukupuolisten lasten oikeus keholliseen koskemattomuuteen on turvattava lailla. 

#intersukupuolistenihmisoikeudet #intersukupuolisuus #lastenoikeudet #kehollinenkoskemattomuus

Lähteet:
-Oikeusministeriön (OM) julkaisu (2019): Ei tietoa eikä vaihtoehtoja. Selvitys intersukupuolisten ihmisten oikeuksista ja kokemuksista.
 -United Nations Free & Equal Campaign. Factsheet: Intersex
-Jantine van Lisdonk (2014): Living with intersex/dsd. An exploratory study of the social situation of persons with intersex/dsd. The Netherlands institute for social research.
-Amnesty International (2017): First, do no harm: Ensuring the rights of children with variations of sex characteristics in Denmark and Germany.
-Streuli, Jürg et al (2013): Shaping Parents: Impact of Contrasting Professional Counseling on Parents’ Decision Making for Children with Disorders of Sex Development. Journal of Sexual Medicine 2013/10.
-European Union Agency for Fundamental Rights (2020): EU LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality.
-Tiffany Jones et al (2016):Intersex. Stories and Statistics from Australia. Open Book Publishers.
-Council of Europe Commissioner for Human Rights (2015): Human rights and intersex people.
-United Nations General Assembly: Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman ordegrading treatment or punishment Juan E. Méndez (A/HRC/22/53).
-United Nations Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the combined 5th and 6th periodic reports of Spain. (CRC/C/ESP/CO/5-6)
-United Nations Committee against Torture. Concluding observations on the seventh periodic report of France. (CAT/C/FRA/CO/7)
-United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Concluding observations on the combined sixth and seventh periodic reports of Luxembourg. (CEDAW/C/LUX/CO/6-7).
-Council of Europe Parliamentary Assembly (2017): Promoting the human rights of and eliminating discrimination of intersex people/Recommendation 2116/2017.
-European Parliament resolution on the rights of intersex people (2018/2878); European Union Agency for Fundamental Rights (2015): The fundamental rights situation of intersex people.
-Lapsen oikeuksien komitea: Yleiskommentti nro 18/2014 Haitallisista käytännöistä.
-Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskeva yleissopimus (SopS 24/2010), 6 artikla.
-Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta: Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma (2019).
-Klöppel, Ulrike (2016): Zur Aktualität kosmetischer Operationen„uneindeutiger“ Genitalien im Kindesalter.