Siirry suoraan sisältöön

OIKEUS KEHOLLISEEN KOSKEMATTOMUUTEEN KUULUU MYÖS INTERSUKUPUOLISILLE

Vuosikymmenten aikana aktiiviset ihmiset ovat puolustaneet omia ja toisten oikeuksia. Työ on ollut hidasta, ja kaikki voitot on saavutettu yhdessä. Kärsivällisyys ja solidaarisuus ovat ihmisoikeustyön ydintä. 

Monet kamppailut ovat aluksi olleet hiljaisia. Intersukupuolisiin ihmisiin kohdistunut syrjintä ja väkivalta on ollut piilossa siksi, että koko asia on medikalisoitu. Tämän vuoksi se on näyttäytynyt vain lääketieteen alaan kuuluvalta diagnoosinipulta ja hoitovalikoimalta. Syrjintä ei ole tullut esiin, koska moni intersukupuolinen ihminen on kuullut omasta kehostaan puhuttavan häiriönä, poikkeuksena tai virheenä ja kokenut nöyryytystä ja hiljentämistä. Omia oikeuksia on ollut vaikea puolustaa, kun ei ole edes ollut sanoja tai tilaa intersukupuolisuudesta puhumiseen. 

Suomessa intersukupuolisten aktivismia on ollut vähän yli kahdenkymmenen vuoden ajan yksittäisten ihmisten tekemänä, osin nimettömänä, yhtä aikaa äänekkäänä ja piilossa – tai ainakin valmiina suojautumaan. Vajaa kymmenen vuotta sitten käynnistyneen intersukupuolisten vertaisryhmän osa ryhtyi intersukupuolisuus.fi – verkostoksi. Verkosto perusti kotisivun ja tuotti ensimmäisen kerran intersukupuolisten kokemuksia luettavaksi suomen kielellä ja kokosi tietoa intersukupuolisuudesta suomeksi.

Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry perustettiin tämän verkoston työn päälle. ISIO tekee työtä sen puolesta, että intersukupuolisten lasten oikeus keholliseen koskemattomuuteen turvataan lailla. 

Oikeusministeriön julkaiseman selvityksen (2019) mukaan intersukupuolisten lasten sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä tehdään Suomessa edelleen. Vanhemmille annettava tieto on puutteellista ja häiriökeskeistä. Edes murrosikäisiä nuoria ei riittävästi osallisteta omaa kehoaan koskevaan päätöksentekoon, vaan “hoidot” ilmoitetaan ikään kuin annettuina. 

Kyse ei ole yksittäisten lääkärien virheistä. Kyse on siitä, että kehojen ja sukupuolipiirteiden moninaisuutta koskevalle tiedolle, ymmärrykselle ja kunnioitukselle on huutava pula.

Suosituksia lasten sukupuolipiirteitä muokkaavista toimenpiteistä luopumisesta on vuosien saatossa annettu pilvin pimein. Ne eivät ole johtaneet muutokseen. Siksi nyt tarvitaan laki, joka kieltää sellaiset lapsen sukupuolipiirteitä muokkaavat lääketieteelliset toimenpiteet, joita voidaan lykätä siihen asti, että lapsi pystyy antamaan toimenpiteelle oman tietoon perustuvan suostumuksensa. 

Tämä on välttämätöntä siksi, että päätöksenteko lapsille tehtävistä toimenpiteistä ei tällä hetkellä perustu kattavaan tietoon perustuvaan suostumukseen. EU:n perusoikeusviraston (2020) tutkimukseen osallistuneista ihmisistä 62 prosenttia ilmoitti, etteivät he tai heidän vanhempansa antaneet tietoon perustuvaa suostumustaan ennen ensimmäistä lapsen sukupuolipiirteitä muokkaavaa kirurgiaa. Melkein puolet (49 %) intersukupuolisista vastaajista puolestaan kertoi, etteivät he antaneet heille määrättyyn hormonihoitoon tietoon perustuvaa suostumustaan. 

Mutta ystävät, muutoksen tuulet puhaltavat jo! Intersukupuolisuudesta puhutaan paljon enemmän kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Tänä vuonna Helsinki Pridella järjestettiin ensimmäistä kertaa tilaisuus, jossa useampi intersukupuolinen ihminen puhui julkisesti: ’5 x i – puheenvuoroja intersukupuolisuudesta’. Myös kauan odotettu translain uudistus on käynnistynyt tänä vuonna. Uudistusta valmistelevan työryhmän asialistalla on myös intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja lasten sukupuolipiirteitä muokkaavista toimenpiteistä luopuminen hallitusohjelman mukaisesti. ISIO on mukana tekemässä uudistusta. Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on myös sisällytetty kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan. Olemme iloisia siitä, kuinka moni haluaa olla intersukupuolisten ihmisten puolella ja tukea pyrkimystä lakiin, jolla suojataan lapsen oikeutta keholliseen koskemattomuuteen ja oikeuteen kasvaa omana itsenään ilman tarpeettomia lääketieteellisiä toimenpiteitä, syrjintää ja stigmatisointia. 

Tässä kohdassa olemme nyt. Tervetuloa mukaan, saavutetaan tämäkin ihmisoikeus yhdessä!

Kaisli Syrjänen, Tikli Oikarinen

Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry

ISIO Twitterissä @ISIhmisoikeudet

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2020-2023

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163280

Oikeusministeriön julkaisu (2019): Ei tietoa eikä vaihtoehtoja Selvitys intersukupuolisten oikeuksista ja kokemuksista Suomessa

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161410

European Union Agency for Fundamental Rights (2020): EU LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality.