Siirry suoraan sisältöön

Lapsiasiavaltuutettu ottaa kantaa intersukupuolisten lasten koskemattomuuden turvaamiseksi – ”Rätten till integritet för interkönade barn ska tryggas”

Denna artikel är också skriven på svenska, klicka här.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Lastensuojelun Keskusliitto ja ISIO ry ovat yhdessä ottaneet kantaa intersukupuolisten lasten suojelun tarpeesta ja lakimuutoksesta, joka itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta turvaisi tehokkaammin.

”– Suomessa pyritään niin sanotusti normalisoimaan sukupuolipiirteiden variaatioita muun muassa peruuttamattomilla kirurgisilla toimenpiteillä ja hormonihoidoilla silloinkin, kun siihen ei ole terveyssyytä, ja ilman lapsen omaa, tietoon perustuvaa suostumusta. Tavaksi näyttää tulleen, että tällaista normalisointia perustellaan niin sanotuilla sosiaalisilla syillä. Sairaanhoitopiirien välillä intersukupuolisia lapsia kohdellaan hyvin eri tavoin, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoo.”

”– Intersukupuoliset lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, eikä heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan turvata riittävästi. Suomen valtiolla on velvollisuus tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevat lapsiryhmät ja taata heidän oikeuksiensa toteutuminen. Intersukupuolisten lasten kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistamista lainsäädännöllä, erityisasiantuntija Jonna Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitosta painottaa.”

Arikkeli löytyy tästä linkistä.