Diagnooseja ja sanastoa

Lääketiede määrittelee intersukupuolisuuden eri muotoja diagnoosien kautta, mutta on hyvä ymmärtää, että kyse on pohjimmiltaan erilaisista kehoista eikä diagnooseista. Tämä lista ei ole täydellinen, ja se on sisällytetty tälle sivulle tiedon löytymistä varten.


Androgeeni insensitivisyys(-syndrooma)

Androgeeni insensitivisyys/androgeeniresistenssisyndroomassa (engl.  androgen insensitivity syndrome, AIS) geneettisesti miespuolisen (46XY ) lapsen androgeenihormonit ( esim. testosteroni) eivät ole vaikuttaneet koska androgeeni- eli mieshormonireseptorit eivät toimi kunnolla. Jatka lukemista…

Synnynnäinen lisämunuaishyperplasia CAH

Synnynnäinen lisämunuaishyperplasia (engl. Congenital adrenal hyperplasia, CAH) on joukko perinnöllisiä tiloja, joissa tietyn entsyymin puutos elimistössä johtaa kortisolin erityksen vähenemiseen lisämunuaisesta.  Jatka lukemista…

Gonadien dysgenesia eli sukurauhasten kehittymättömyys

Toisin kuin AIS-ihmisillä, täydellisessä gonadidysgenesiassa kyse ei ole kivesten tuottamien hormonien huonosta vaikutuksesta kohde-elimissään vaan näillä yksilöillä on joko täydellisesti kivesten puutos tai osittainen kivesten puuttuminen/kehityshäiriö. Gonadidysgenesia voi olla myös osittaista. Jatka lukemista…

5α-reduktaasin puutos (5α-reductase deficiency, 5-ARD)

5α-reduktaasi on entsyymi, jota tarvitaan muuttamaan testosteroni elimistössä voimakkaammin vaikuttavaan muotoonsa dihydrotestosteroniksi (DHT).Geneettisesti miespuolisella (46XY) yksilöillä, joilta kyseinen entsyymin toiminta puuttuu, tapahtuu sikiöaikaisena kehityksenä ulkoisten sukuelinten muovautuminen naisellisiksi vaikka hänellä on normaalisti toimivat kivekset. Jatka lukemista…

Muita intersukupuolisuuden muotoja

Turnerin oireyhtymä, Klinefelterin oireyhtymä
Jatka lukemista…

Mikropenis, peniksen synnynnäinen puutos, kohdun puutos ja kahdentuminen
Jatka lukemista…

Sanasto helpottamaan diagnoosien, epikriisien yms lukemista:

Androgeeni  miehelle ominaisia kehon piirteitä lisäävä hormoni

Cisihminen/cissukupuolinen  ihminen, joka ei kuulu mihinkään sukupuolivähemmistöön

Endokrinologia  erikoisala joka tutkii hormoneja tuottavia elimiä ja niihin liittyviä sairauksia

Estrogeeni  hormoni, vaikuttaa naisellisten ulkoisten sukupuoliominaisuuksien ja toimintojen kehittymiseen ja ylläpitoon sekä luuston ylläpitoon

Gonadi  sukurauhanen, yleensä kives tai munasarja, sikiöllä aluksi samanlainen sukupuolesta riippumatta eli voi kehittyä kummaksi sukurauhaseksi tahansa

Intersukupuolisuus  synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset sukupuoliominaisuudet eivät mahdu luokiteltuun miehen ja naisen kategoriaan tai ovat ristiriidassa keskenään

Kromosomit geenit sisätävä perintötekijät, X- ja Y- kromosomit vaikuttavat sukupuolen muovautumiseen. Cis-miehellä on tavallisesti XY kromosomit, cis-naisella puolestaan XX kromosomit

Primaari amenorrea  kuukautisten puuttuminen

Sukupuolihormoni  steroidihormoni, vaikuttaa sukupuoliominaisuuksiin (estrogeeni, testosteroni)

Sukupuolivähemmistö  erilaisia ihmisryhmiä, kuten transsukupuoliset, transvestiitit,  muunsukupuoliset (transgender) ja intersukupuoliset

Sukupuolen moninaisuus  kuvaa sukupuolen jatkumoa, eli sitä että on olemassa muitakin sukupuolia kuin mies tai nainen

Testosteroni hormoni, joka vaikuttaa miehelle tyypillisten sukupuoliominaisuuksien kehittymiseen