Tervetuloa ISIO ry:n sivuille!

ISIO ry on yhdistys, jossa intersukupuoliset ihmiset sekä intersukupuolisten
oikeuksista kiinnostuneet asiantuntijat ja tahot, joiden tehtäviin kuuluu ihmisoikeudet
ja yhdenvertaisuuden varmistaminen toimivat yhdessä.

Intersukupuolisten ihmisoikeudet – ISIO ry on perustettu tammikuussa 2020. Sen
päätarkoituksena on vaikuttaa lainsäädäntöön, viranomaisiin, päättäjiin ja päätöksentekoon
sekä lisätä tietoisuutta intersukupuolisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi Suomessa.
Toiminnan lähtökohtana ovat YK:n ihmisoikeusjulistus, lapsen oikeuksien sopimus ja muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä Suomen perustuslain turvaamat perusoikeudet.
Yhdistys toimii OII Europen toimintalinjojen mukaan. 

Intersukupuolisten ihmisten sekä ihmisten, joilla on kehon sukupuolipiirteisiin liittyvä
variaatio, oikeutta keholliseen koskemattomuuteen loukataan. Lapsille ja nuorille
tehdään kiireettömiä lääketieteellisiä toimenpiteitä (leikkaukset, hormonihoidot,
muut sukupuolipiirteitä muokkaavat toimenpiteet) ilman heidän tietoonsa perustuvaa suostumusta. 

Nykyisen Suomen hallituksen ohjelmassa sitoudutaan vahvistamaan intersukupuolisten
lasten itsemääräämisoikeutta.  Nyt on siis aika toimia intersukupuolisten lasten
oikeuksien toteutumisen puolesta.