Siirry suoraan sisältöön

Julkaisuja

Intersukupuolisuutta käsitteleviä artikkeleita ja tutkimuksia

ARTIKKELIT

Ei tyttö eikä poika – moni suomalaislapsi syntyy ilman sukupuolta
(HS Kuukausiliite 2.1.2016)

Intersukupuolisten vauvojen hoidossa kiistaa – Suomessa oltava virallisesti mies tai nainen (Etelä-Suomen Sanomat 30.11.2014)

TUTKIMUKSET JA OPINNÄYTETYÖT

Intersukupuolisten lasten huomioiminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
(Eeva-Stiina Jaakonsaari, sosiaalialan opinnäytetyö, Laurea ammattikorkeakoulu 2017)

Intersukupuolisuuden aiheuttamasta identiteettiuhasta selviäminen 
(Jenna Karppinen, sosiaalipsykologian pro gradu, Itä-Suomen yliopisto 2015)

Intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeus 
(Jaika Silkkola, yhteiskuntatieteiden pro gradu, Lapin yliopisto 2014)

Intersukupuolisten tiedontarpeet ja tiedonhankinta
(Jouna Rissanen, informaatiotutkimuksen pro gradu, Tampereen yliopisto 2012)

Medikalisoitu intersukupuolinen keho
(Laura Laakso, naistutkimuksen pro gradu, Jyväskylän yliopisto 2007)

Sukupuolen tuottaminen lääketieteessä. Intersukupuolisuus lääketieteen etiikan kysymyksenä.
(Jani Tiirikainen, sosiaalietiikan pro gradu, Helsingin yliopisto 2007)

Sukupuolieron ongelma – Sukupuolisuuden tarkastelua Judith Butlerin ja Luce Irigarayn teorioiden avulla
(Jaana Pirskanen, filosofian pro gradu, Tampereen yliopisto 2005)

Nuorten intersukupuolisten kokemuksia seksuaaliterveyspalveluiden asiakkuudesta
(Paula Junttanen; Suvi Länsisalmi; Johanna Stevens, sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2004)